*ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ* ಆಂದೋಲನ

Anil Shetty *ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ* ಆಂದೋಲನ*ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ* ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಲು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ.ದಿನಾಂಕ: 08/09/2018ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಗಂಟೆಗೆಸ್ಥಳ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ.ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 50 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ “ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ” ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸೋಣ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ – 7676444225 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :9108915444

Posted by ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ – Save Govt Schools on Monday, February 26, 2018

*ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ* ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಲು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ.

ದಿನಾಂಕ: 08/09/2018
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 50 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ “ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ” ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸೋಣ

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ –
7676444225

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು