ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊಸ ನೋಟ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಹಾಗು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *